سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر سید مرتضی مداح

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب نیشابور- ساختمان شفا-05143334630