سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر محمدرضا پهلوان زاده

تخصص متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
آدرس مطب خیابان عطار - عطار9- ساختمان پاستور- 05143332187