سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر رقیه عربخانی

تخصص متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
آدرس مطب 05143340840