سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر معمومه ترحمی

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان 15 خرداد- پانزده خرداد 3 - 05142248224