سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر فرناز بنکدار

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان امام خمینی- جنب پاساژ ناصرانی - ساختمان شفا - 05142248814