سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر نغمه صمدزاده

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان عطار - عطار 9 - 05143333212