سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر محمدرضا خوشرو

تخصص متخصص چشم
آدرس مطب فلکه ایران - ابتدای خیابان 15 خرداد- 05143352527