سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر سوسن پوریموت

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب فلکه ایران - ابتدای خیابان 15 خرداد- ساختمان پردیس - 05143333551