سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر جعفریانی

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب خیابان عطار - عطار9- ساختمان پاستور- طبقه 5 - 051443222955