سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر مهدی مختاری

تخصص متخصص چشم
آدرس مطب فلکه ایران - پشت بانک رفاه - 05143328381