سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر فاطمه رئیسی

تخصص متخصص اطفال
آدرس مطب خیابان امام خمینی - ساختمان شفا- جنب پاساژ ناصرانی - 05143340441