سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر زهرا سیدالحسینی

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب میدان فلکه ایران - کوچه میخک -ساختمان آفرینش-05142226469