سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر میثم قوامی

تخصص آزمایشگاه- متخصص
آدرس مطب ------