سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر سمیرا بیگی

تخصص متخصص چشم
آدرس مطب خیابان 15 خرداد- پانزده خرداد 4- ساختمان صدرا