سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر بهاره حسن خانی

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان عطار- بین عطار 10 و 12 - پلاک 204