سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر مرتضی دهنوخلجی

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب ------