سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر شهرام سخائی

تخصص متخصص بیهوشی
آدرس مطب ------