سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر اکرم بهروزنیا

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان عطار-عطار ۱۰ -طبقه دوم