سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر شیدا شورورزی

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان دارایی - ساختمان کسری - طبقه دوم -05143344030