سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر تکتم ایمانی نژاد

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان عطار - ساختمان فارابی - طبقه دوم - واحد 5 - 05143218803