سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

خانم دکتر زهره سالاری

تخصص متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب خیابان عطار - بین عطار 5و 7 - ساختمان دکتر طاهرنیا - طبقه اول - 05143219372