سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر امیر بلوچ زاده

تخصص قلب و عروق
آدرس مطب خیابان دارایی - ساختمان کسری - طبقه سوم - 05143212854