سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر مسعود راستی

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب خیابان عطار - بین عطار 10و 12 - پلاک 204 - 05143343015