سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر مصطفی قاسم پور

تخصص متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
آدرس مطب روبروی خیابان عطار - ساختمان شفا - طبقه پنجم