سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.مادران گرامی، همان خدایی که ما را آفریده و روزی می دهد، یقین دارم توانایی و قدرت فرزندآوری طبیعی را در وجود ما قرار داده است.


#زایمان_طبیعی بهترین ، کم عوارض ترین و کم خطرترین نوع زایمان