سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.تجلیل از دانش آموزان

بنا به سنت هر ساله بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)روز 13 آبان ماه از مراجعین دانش آموز به بیمارستان تجلیل به عمل می آید امسال نیز با حضور مسئولین بیمارستان این امر انجام پذیرفت و یاد و خاطره این روز گرامی داشته شد.