سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.قدردانی از کادر رادیولوژی بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)

تقدیر از پرسنل بخش رادیولوژی بیمارستان در روزجهانی  رادیولوژی