سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.تبریک روز مهندس

5 اسفند ماه روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس برتمامی همکاران گرامی باد