سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

فرم برنامه توسعه فردی

(Personal Development Plan (PDP

لطفا یکبار کلیدهای کنترل و اف5(Ctrl+F5) را همزمان فشار دهید.

مسئولین نیازهای آموزشی براساس موارد زیر ثبت شود:

1. شرح وظایف و شرح شغل و تجهیزات بخش یا واحد
2. نتایج ارزشهای سالانه(نقاط ضعف و قابل بهبود)
3. آزمون های حرفه ای و غیرحرفه ای
4. بازدیدهای مدیریتی
5. برنامه استراتژیک مرکز و بهبود کیفیت واحد بهبود
6. تحلیل شاخص های واحد
7. سیستم گزارش دهی خطا
8. ایمنی بیمار و کارکنان

مشخصات فردی:

اگر قبلا اطلاعاتتان(نام،پست) را یک بار وارد کرده اید فقط کافیست کدملی خود را وارد کنید.نیازهای آموزشی سالانه این پرسنل:

ردیف نیازهای آموزشی روش پاسخگویی به آموزش زمان برگزاری دوره آموزشی دستیابی به هدف
(سبز=بله،نارنجی=خیر)