سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر مهدی صابر

تخصص جراح عمومی
آدرس مطب خیابان عطار - عطار9- ساختمان پاستور- 05143336603