سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.

آقای دکتر سید حجت حجازی

تخصص ارتوپدی
آدرس مطب خیابان عطار - نبش عطار 10 - 05143212300