سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.روز پزشک بر شما گرامی باد

دستهایی که شفا می دهند، مقدس تر از لب هایی هستند که دعا می خوانند
روز پزشک مصادف با زادروز بوعلی سینا دانشمند پرآوازه ایرانی گرامی باد