سخن هفته: بزرگترین اقیانوس دنیا، اقیانوس آرام است، پس آرام باش تا بزرگ باشی.



قدردانی از کادر رادیولوژی بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)

تقدیر از پرسنل بخش رادیولوژی بیمارستان در روزجهانی  رادیولوژی